E.Fukuoka – Prezes ZPAP/o Łódź

Wpis Prezes ZPAP 0/ Łódź
Wystawa Krzysztofa Karewicza “Kalejdoskop”, 2017 w “Galerii na Piętrze” prezentuje
bogatą w znaczenia, wielowymiarową stylistykę w ukazywaniu rzeczywistości. Dla
artysty, który jest otwarty na doświadczenia życiowe, wyzwaniem staje się
ukazywanie w swojej sztuce, zdawałoby się prozaicznych zjawisk których sensu
doznaje poprzez pryzmat mentalnego nastawienia i emocji. Zmienne stany percepcji,
kreują rzeczywistość skomplikowaną, dziwną i zaskakującą. Artysta trafnie pokazuje
to poprzez połączenie abstrakcyjnej formy z realizmem i surrealizmem. W pracach
Krzysztofa Karewicza jak w kalejdoskopie zapamiętane zjawiska i sytuacje z życia,
uwydatnione są jako doświadczenia egzystencjalne poprzez jakby trzy fazy
postrzegania rzeczywistości. Od rozpłynięcia się, odmaterializowania realności
w kompozycjach abstrakcyjnych do realistycznego i sugestywnego przedstawiania
aktów kobiecych – dla podkreślenia materialności ciała i swojej własnej realności i
zmysłowości. .Najciekawsze efekty stylistyczne i symboliczne ukazują prace
“przejściowe” ,łączące elementy abstrakcji i realizmu. Nie chodzi tu oczywiście
tylko o środki formalne, które artysta stosuje dla wyróżnienia swojego oryginalnego
stylu. W sugestywny sposób ukazują metafizyczne przesłanie obrazów rzeczywistości,
której istoty nie jesteśmy w stanie zgłębić.

Ciekawe dopełnienie ekspozycji stanowią antropomorficzne rzeźby z metalu i kamienia,
także łączące formy abstrakcyjne i realistyczne, co nadaje im interesujący efekt
prastarych, ewolucyjnych wykopalin. Wystawą Krzysztofa Karewicza ,absolwenta
Warszawskiej ASP, prezentowaną obecnie w “Galerii na Piętrze” zamykamy rok
artystyczny w ZPAP O/.Ł.